Instytut Wolności

W 2012 roku założyłem niezależny think tank Instytut Wolności i do dziś jestem jego prezesem. Naszym celem jest praca na rzecz silnej, bezpiecznej, demokratycznej Polski leżącej w sercu zachodniego świata; na rzecz sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na stabilnych, transparentnych, dobrze zarządzanych instytucjach.

Tworzymy wspólnotę zaangażowanych obywateli. Wolność jest dla nas wielkim darem, wartością, o którą należy się troszczyć i której trzeba bronić.

Instytut jest miejscem spotkania, dialogu, kształtowania i ścierania się różnych wizji rozwoju Polski, Europy i świata.

Budujemy fundamenty silnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Kształcimy przyszłe elity – ludzi zdolnych do strategicznego myślenia, sprawnego zarządzania państwem – aktywnych obywateli zaangażowanych w życie wspólnoty – swojego środowiska, miasta, państwa.

Zajrzyj na stronę www.instytutwolnosci.pl

Szkoła Przywództwa

Najważniejszym projektem Instytutu jest Szkoła Przywództwa. Projekt, który jest moją wielką pasją i z którego jestem bardzo dumny.

To program adresowany do młodych, aktywnych, utalentowanych Polaków. Budujemy elity, które będą kształtować przyszłość naszego kraju.

Zapraszamy młodych ludzi z całego kraju, z dużych i małych ośrodków, których łączy jedno – zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Pracujemy z ludźmi, którzy chcą tworzyć demokratyczne państwo, politykę, innowacyjne przedsiębiorstwa, organizacje społeczne. Przekazujemy im ważne dla nas wartości: patriotyzm, odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie, umiejętność prowadzenia dialogu.

Słuchacze spotykają wiodących przedsiębiorców oraz menedżerów, znanych ekspertów ds. bezpieczeństwa, geopolityki czy dyplomacji, czołowych

przedstawicieli świata polityki i administracji. Po ukończeniu programu i otrzymaniu dyplomu wszyscy słuchacze stają się członkami Klubu Absolwenta SPIW, który poprzez regularne spotkania, projekty i warsztaty, umożliwia dalszy rozwój i zaangażowanie na rzecz wspólnoty.

Każdego roku setka młodych liderów przyjeżdża do Warszawy na 9 weekendów, podczas których odbywają cykl intensywnych spotkań, wykładów, warsztatów, dyskusji. Dodatkowo prowadzone są warsztaty i zajęcia online. Jedna edycja Szkoły trwa 6 -7 miesięcy. W pozostałym czasie prowadzimy rekrutacje do kolejnych edycji, prowadzimy zajęcia, spotkania i dyskusje w ramach Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, wydajemy też magazyn „Polska w Praktyce”. Klub Absolwenta pełni ważną funkcję integracyjną, utrzymania kontaktów miedzy absolwentami.

Zajrzyj na stronę szkolaprzywodztwa.pl